Duurzaam toerisme 

Duurzaam toerisme is reizen op een verantwoordelijke manier door onder andere rekening te houden met het milieu, de mensen, de natuur en cultuur. Zo kunnen we ervoor zorgen dat reizen in de toekomst mogelijk blijft.  

De 12 principes voor duurzaam toerisme is door de Verenigde Naties vastgelegd:

Duurzaam toerisme moet...

 1. in economisch opzicht levensvatbaar zijn;
 2. bijdragen aan de lokale economie en welvaart;
 3. bijdragen aan goed werkgeverschap, zoals goede en goedbetaalde banen zonder discriminatie op grond van geloof, geslacht of lichamelijke conditie;
 4. bijdragen aan gelijke verdeling van de economische en andere baten onder de lokale gemeenschap;
 5. bijdragen aan de verwachtingen van de bezoekers, zoals het leveren van goede en veilige diensten zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras of lichamelijke conditie;
 6. de lokale gemeenschappen en andere lokale betrokkenen bij besluitvorming over en beheer van toeristische activiteiten in hun gebied betrekken;
 7. de kwaliteit van leven van de lokale gemeenschappen beschermen of verbeteren, inclusief de sociale structuren en de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij uitbuiting vermeden wordt;
 8. de culturele identiteit, tradities en cultuurhistorie van de gemeenschappen in het gebied respecteren;
 9. de kwaliteit van landschap en milieu respecteren;
 10. de biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden en –omstandigheden respecteren;
 11. het gebruik van schaarse en niet vervangbare natuurlijke hulpbronnen minimaliseren;
 12. de vervuiling van water, bodem en lucht minimaliseren.


Reisnu vindt duurzaamheid belangrijk. Wij zijn gevestigd in een duurzaam pand (gasloos en voorzien van zonnepanelen). Verder werken wij zoveel mogelijk 
papierloos en zijn onze reizen vrijwel altijd met directe vluchten.